Copyright (C) 2012 Sapporo Kouseikai Seishinryou All Rights Reserved.